Historiaa 1981-

Seuran historia 1981-2011 40-vuotis juhliin 3.9.2011 Ravintola Torerossa, Oulussa

koostanut kunniajäsen Kari Mäkelä

 

Kevät-talvella vuonna 1981 oululaisten hyvin tuntema ravintola Kaarlenholvi päätti poiketa normaalista suomalaisesta ravintolarutiinista järjestämällä espanjalaisen viikon. Alkuaan idea oli lähtöisin kirjailija-päätoimittaja Jussi Talvelta, joka oli hyvin kiinnostunut gastronomiasta ja matkailusta. Tämän teemaviikon innoittamana ravintolan silloinen omistaja kauppaneuvos Ilkka Lantto ja ravintolapäällikkö Juhani Westman alkoivat suunnitella Suomi-Espanja seuran perustamista Ouluun. Espanjan suurlähetystöstä saatujen käytännön neuvojen saattelemana seuran perustamisajatus alkoikin toteutua nopeasti.

 

Seuran perustava kokous pidettiin ravintola Kaarlenholvissa 7.4.1981. Kokoukseen oli saapunut kolmisenkymmentä seuran perustamisesta kiinnostunutta henkilöä. Ilkka Lanton johtaessa puhetta seuralle hyväksyttiin säännöt, joiden pohjana oli Helsingin Suomi-Espanja seuralta saatu sääntömalli. Kokous valitsi seuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi Juha Kalajoen, joka kuitenkin joutui luopumaan tehtävästään jo ensimmäisenä toimintavuotena siirryttyään Mainostelevision vastaperustetun uutistoimituksen palvelukseen. Hänen seuraajakseen valittiin Harri Lumme ja sihteerinä toimi Eva Heiman. Ensimmäisen toimintavuoden päättyessä seuran jäsenmäärä oli 52. Jäsenmaksun suuruus oli tuolloin 30 markkaa, joten esimerkiksi Helsingin Suomi-Espanja seuralta saatu 800 markan suuruinen lahjoitus aloittelevalle seuralle oli varsin tervetullut apu.

 

Ensimmäisten toimintavuosiensa aikana seura järjesti vuosittain kolme-neljä jäsentilaisuutta, joita vietettiin espanjaa käsittelevien elokuvien, espanjalaisen ruuan ja Espanjan matkailua käsittelevien teemojen ympärillä.

1980-luvun puoliväliin tultaessa seuran toiminta alkoi kuitenkin lamaantua ja näyttikin jo siltä, että toiminta tulee loppumaan. Seuran hallitus mietti kuumeisesti lakkauttaakko vain viitisen vuotta toiminut seura kokonaan vai yrittääkkö vielä saada toiminta elpymään. Seuran puheenjohtajana toimi tuolloin varatuomari Yrjö Korhonen ja ainoana lohtuna näyttikin olevan se, että yhdistyksen purkaminen tulisi tapahtumaan lainoppineen puheenjohtajan ansiosta lakien ja asetusten vaatimalla tavalla.

 

Vuoden 1986 vuosikokoukseen saapui vain kymmenen henkilöä. Seuran hallitus saatiin vain vaivoin muodostettua tuosta vähälukuisesta joukosta. Tuolloin puheenjohtajaksi valittiin Riitta Messman ja sihteeriksi Eeva Karpio. Uuden puheenjohtajansa johdolla hallitus paneutui innolla tehtäväänsä asettaen ensimmäiseksi tavoitteekseen seuran jäsenmäärän kasvattamisen. Jäsenmäärä kasvoikin vuoden 1986 loppuun mennessä aina yhdeksäänkymmeneen jäseneen. Samalla seuran taloutta alettiin kohentaa järjestämällä pienimuotoista myyntitoimintaa erilaisissa  yleisötapahtumissa ja myymällä arpoja seuran omissa jäsentilaisuuksissa.

 

1980-luvun jälkipuoliskolla porsasjuhlista tuli jokakesäinen tapahtuma kunnes se sitten muutettiin 1990-luvun jälkipuoliskolla pelkästään ruokailta-nimiseksi jäsentilaisuudeksi. Syynä muutokseen oli se, että porsasjuhlassa tarvittavien ruokatarvikkeiden hankkiminen ja niiden tarjoiluvalmiiksi laittaminen koettiin liian paljon aikaa ja vaivaa vaativaksi tehtäväksi. Hankittiinhan tuolloin paikalliselta lihanjalostamolta kokonainen esikypsennetty sika ja sen grillaajaksi vielä pari ammattitaitoista grillaajaa.

Seuran pikkujoulua vietettiin alkuvuosina paella-illan merkeissä, mutta myöhemmin se muutettiin joulun alla ravintolassa vietetyksi pikkujouluksi, missä tarjoiltiin paellan sijasta ravintolan valmistama joulumenu.

Merkittävä toiminnan laajentuminen tapahtui 1980-luvun loppuvuosina, jolloin Oulun Suomi-Espanja seura oli mukana toteuttamassa Oulussa toimivien eri kansallisuusseurojen yhteistä joulujuhlaa. Myöhemmin tämä yhteistoiminta jatkui jonkin aikaa Välimeri-ilta-teeman nimellä, jolloin Oulussa toimivat eri Välimerenmaita edustavat seurat kokoontuivat yhteisiin ohjelmallisiin tilaisuuksiin.

 

14.9.1991 Oulun Suomi-Espanja seura vietti kymmenvuotisjuhlaansa Oulun Hotelli Vaakunassa. Juhlaan osallistui runsaasti seuran jäseniä. Espanjan Valtion Matkailutoimistoa tilaisuudessa edusti toimiston johtaja Jose Miquel. Puheenjohtaja Riitta Messman piti tervehdyspuheen, minkä jälkeen juhlaväki sai nauttia Arto Jakolan esittämästä kitaramusiikista, Anja Yliportimon runonlausunnasta ja Soili Heikkisen tanssiryhmän flamenco-esityksestä. Ennen juhlaillallista  kuultiin vielä seuran kymmenvuotishistoriikki.

 

Vuonna 1998 seuran puheenjohtajaksi valittiin Kirsti Uhlgren ja vuotta myöhemmin sihteeriksi Helena K. Meriläinen. Samaan aikaan seuran toiminnan painopiste siirtyi merkittävästi ns. yleissivistävään suuntaan. Käytännössä tämä merkitsi sitä, että seura alkoi nyt panostaa entistä enemmän esitelmä- ja luentotilaisuuksien järjestämiseen, joiden tarkoituksena on ollut espanjalaisen kulttuurin tunnetuksi tekeminen sen eri muodoissaan. Luentojen ja esitelmien aiheina on ollut mm. Espanjan varhaishistoria, arkkitehtuuri ja katolilaisuus. Luonnollisesti Espanjan ruoka- ja juomakulttuuria sekä taidehistoriaa on käsitelty monissa jäsentilaisuuksissa ja onpa kerran järjestetty yhdessä Oulu-opiston kanssa luentosarja flamencon syntyhistoriastakin.

 

1990-luvulla seuran toiminnan kansainvälinen aspekti voimistui entisestään. Esimerkkinä tästä voidaan mainita yhteinen jäsenilta Oulun Suomi-Amerikka yhdistyksen ja Kreikka seuran kanssa Ravintola Arinassa. Espanja seura osallistui myös kolme kertaa paikallisen UNIFEM-järjestön organisoimaan ystävänpäivä-tapahtumaan. Lisäksi seura osallistui omalla panoksellaan YK:n päivän ja Eurooppa-päivien paikallisiin tapahtumiin. Oulun Suomi-Espanja seura on pyrkinyt pitämään yhteyksiä myös maamme muihin Suomi-Espanja seuroihin mm. muistamalla Helsingin Suomi-Espanja seuraa sen täyttäessä 30 vuotta.

 

1990 luvulla jäsentapahtumien lisääntyessä myös kokoontumistilojen tarve lisääntyi. Ongelmaksi alkoikin muodostua se, että Oulusta oli yhä vaikeampaa löytää kohtuuhintaisia tiloja jäsentilaisuuksien pitopaikoiksi. Seura on kokoontunut mm. Oulun yrittäjänaisten, Oulun Seudun Hengitysyhdistyksen ja paikallisen Opettajien Ammattijärjestön tiloissa, mistä tiloja on ollut saatavilla  jopa ilman korvausta.1990-luvun jälkipuoliskolla seuran varainhankintaa uudistettiin siten, että seuran omaa myyntitoimintaa esimerkiksi Oulun kaupungin järjestämissä ulkoilmatapahtumissa vähennettiin ja sen tilalle järjestettiin muutamana vuonna kirpputori, jonka organisaattoriksi ja myyntityön käytännön toteuttajaksi tuli seuran jäsen Eija Lipponen.

Seuran pitkäaikaisen sihteerin ja kunniajäsenen Eeva Karpion jättäessä sihteerin tehtävän hänen tilalleen valittiin Eila Raappana, joka toimi sihteerinä vuodesta 1993 aina vuoteen 1998 saakka. Rahastonhoitajana puolestaan toimi Marketta Kolehmainen, joka hoiti mainitun tehtävän ohella noin vuoden ajan myös seuran sihteerin tehtäviä.

 

Seuran pitkäaikainen puheenjohtaja Riitta Messman kutsuttiin kunniapuheenjohtajaksi vuonna 1998. Samana vuonna uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Kirsti Uhlgren. Vuotta myöhemmin seuran sihteeriksi valittiin Helena K. Meriläinen. Kirsti Uhlgrenin jättäessä puheenjohtajan tehtävän hänen tilalleen valittiin vuonna 2002 Juhani Uhlgren, joka hoiti puheenjohtajuutta vuoteen 2003 saakka. Vuosina 2004 ja 2005 puheenjohtajana toimi Helena K. Meriläinen.

 

Seuran 20-vuotisjuhlaa vietettiin 15.9.2001 yhdessä Oulun Nuorkauppakamarin kanssa Johteenhovissa Oulun Hietasaaressa. Juhlatilaisuuteen osallistui  yhteensä 74 henkilöä.2000-luvulle tultaessa seura alkoi yhä enemmän etsiä yhteistyökumppaneita, joita löytyi niin ystävyysseuroista kuin liike-elämänkin piiristä.

Seurojen yhteistyön tehostamiseksi Oulun Suomi-Espanja seura on esittänyt muille Suomessa toimiville Espanja-seuroille mm. yhteisten neuvottelupäivien järjestämistä, mutta muut vastaavat seurat eivät ole suhtautuneet esitykseen kovinkaan innokkaasti.Käytännössä yhteydenpitoa on ollut vain Porin, Lappeenrannan ja Napapiirin Suomi-Espanja seurojen kanssa. jatkuu….