Seura osallistui sihteerinsä Kirsti Uhlgrenin välityksellä Oulun kansainvälisessä toimintakeskuksessa Villa Victoriassa järjestettyyn keskustelutilaisuuteen, jonka tarkoituksena oli koota tietoja Ouluun muuttaneiden ulkomaalaisten halukkuudesta osallistua Oulussa toimivien ystävyysseurojen toimintaan.

20.1.2010 seura piti ylimääräisen kokouksen, jossa hyväksyttiin seuran uudet säännöt, jotka olivat tulleet Maistraatista hyväksyttyinä vuoden 2009 lopussa. Sääntöuudistus selkeytti hallituksen henkilövalintoja ja ennen kaikkea helpotti varapuheenjohtajan valintamenettelyä, sillä hallitus saattoi nyt valita varapuheenjohtajan keskuudestaan. Samoin hallituksen oli nyt mahdollista ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Varsinainen vuosikokous pidettiin 25.3. Oulun kansainvälisessä toimintakeskuksessa Villa Victorissa, missä toiminnanohjaaja Shahnaz Mikkonen kertoi kokousväelle keskuksen toiminnasta ja esitteli samalla toimitiloja. Vuosikokous valitsi seuran puheenjohtajaksi Kirsti Uhlgrenin ja hallitus nimesi keskuudestaan seuran sihteeriksi Maria Candelinin.

Toukokuussa järjestettiin opastettu tutustumisretki Oulun yliopiston kasvitieteelliseen puutarhaan. Tutustumisen kohteina olivat erityisesti Välimeren alueen kasvit.

 

Elokuussa 2010 seuran jäsenet kokoontuivat jälleen perinteeksi muodostuneeseen ruokailtaan Riitta Messmanin huvilalle. Tarjolla oli espanjalaista härkäpataa lisukkeineen. Seuran jäsen Erkki Rimpiläinen musisoi ja arkkitehti Kaarina Niskala kertoi Toppilansaaren vanhojen huviloiden historiaa. Vielä elokuun aikana seura ehti osallistua Taiteiden yö-tapahtumaan Rotuaarilla, missä seura esitteli toimintaansa omassa esittelypisteessään ja vastaili paikalle tulleiden henkilöiden kyselyihin, jotka liittyivät pääasiassa Espanjan matkailuun ja Espanjassa asumiseen. Espanja-seuran osuus Rotuaarilla esitetystä ohjelmasta koostui seuran jäsenten runoesityksistä.

 

Syksyllä seuran jäsen Mikko Ihalainen piti Andalucia Bar de Tapasissa ansiokkaan esityksen, jonka aiheena tällä kertaa oli Espanja ja espanjalaisuus suomalaisessa elokuvassa. Aihe herätti suurta mielenkiintoa ja sai aikaan vilkasta keskustelua jäsenistön parissa. Syyskauden toiminta päättyi 26.11.Opetusravintola Oparissa vietettyyn pikkujouluun.

 

Oulun Suomi-Espanja seuran kolmaskymmenes toimintavuosi alkoi 16.3.2011 pidetyllä vuosikokouksella, missä seuran puheenjohtajaksi valittiin Kirsti Uhlgren ja hallitus puolestaan nimitti keskuudestaan sihteeriksi Maria Candelinin.

 

2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen ajan seuran jäsenmäärä on pysytellyt 30-50 jäsenen suuruisen. Hallitus keskusteli kokouksissaan useita kertoja jäsenrekisterin ajantasaistamisesta. Ongelmaksi oli muodostunut pääasiassa se, kuinka kauan henkilöjäsenyys seurassa voitaisiin säilyttää sen jälkeen, kun jäsen on lakannut suorittamasta jäsenmaksujaan. Hallitus päättikin tehostaa jäsenmaksujen keräämistä lähettämällä maksumuistutukset jäsenmaksunsa laiminlyöneille henkilöille. Samalla jäsenrekisteristä voitiin poistaa sellaiset henkilöt, jotka eivät olleet suorittaneet jäsenmaksua tietyn ajan kuluessa.

 

Seuran tulot ovat muodostuneet lähes yksinomaan jäsenmaksuista, joita lisäksi jäsentilaisuuksista saadut arpajaistulot ovat täydentäneet. Jäsenmaksu on pysynyt käytännössä lähes samansuuruisena likipitäen kymmenen vuoden ajan. Jäsenmaksun suuruus on ollut 15 euroa yhdeltä henkilöltä ja 25 euroa kahdelta tai useammalta samassa taloudessa asuvalta jäseneltä.

 

Seuran hallitus päätti, ettei vuonna 2011 järjestetä perinteeksi muodostunutta ruokailtaa, vaan resurssit keskitetään 3.9.2011 pidettävän seuran 30-vuotisjuhlan järjestämiseen. Tästä syystä johtuen kesän ja kevään 2011 aikana seuran toiminta jäsentilaisuuksien järjestämisessä ei yltänyt sille tasolle, mihin oli aikaisemmin totuttu.

                                        

TAKAISIN